Jessica Augustsson

Jag är civilingenjör i kemiteknik med 9 års erfarenhet som Hälsa, miljö, säkerhet och skalskydds-chef på ett raffinaderi och dessförinnan 8 års erfarenhet som konsult inom riskhantering och processdesign.

Har stor erfarenhet av Sevesofrågor inklusive nödlägesplanering, riskanalyser och tekniska beskrivningar av anläggningar där processkunskaper liksom kunskaper om process-, arbetsmiljö- och miljörisker är en förutsättning. Goda kunskaper om arbetsmiljö- och miljölagstiftning har varit användbara i rollen som ansvarig för myndighetskontakter såsom anmälningar och tillsyn. Miljötillståndsansökan och utredningar i samband med denna, särskilt utredningar om vattenrening och invallningar, är andra erfarenheter som kan tänkas värdefulla inför nya uppdrag. Är van att hålla i utbildningar om säkerhet, ledningssystem och incidentutredningar samt har haft ansvar för genomförande av verifiering av viktiga instruktioners efterlevnad och genomförande av skyddsronder och besiktningar.

Min fritid tillbringar jag med familj och vänner och gärna sysselsatt med en massa aktiviteter. Beachvolley, orientering, skidåkning och sällskapsspel är några favoriter.

Jessica Augustsson