Ida Jonasson

Jag är utbildad geolog med en masterexamen inom miljö- och hydrogeologi vid Göteborgs Universitet där jag läste bland annat kurser inom miljörätt, marksanering, och hydrogeologi.

Under mitt mastersarbete karterade jag förekomst och utbredning av sura sulfat jordar i Halland i samarbete med Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Arbetet innebar mycket fältjobb med provtagning av jord, pH-mätningar och även geofysiska mätningar.

Tidigare har jag jobbat med digitalisering av geotekniska data. På DGE Mark och Miljö jobbar jag med frågor som rör förorenade områden och trivs med den variation av fält- och kontorsarbete det innebär.

När jag är ledig tränar jag gärna, helst klättring men hinner ibland med att lyfta lite vikter på gymmet. Annars umgås jag med vänner. Är jag ledig en längre tid åker jag gärna upp till fjällen och vandrar eller hälsar på familjen.

Ida Jonasson