Greger Linde

Jag är utbildad civilingenjör i ekosystemteknik vid Lunds Tekniska Högskola med ett inriktningsår inom vattenresurshantering. Sedan 2011 har jag jobbat som miljökonsult, till en början främst med emissionsmätningar i luft och vatten. På DGE jobbar jag med mark- och grundvattenföroreningar. Innan DGE har jag även haft chansen att få jobba i Tyskland under två år, då med vattenfrågor för vattenkraftsproduktion som huvuduppgift.

Vid sidan av arbetet laddar jag gärna batterierna med idrott. Min senaste utmaning är simhopp, en idrott som både skrämmer och fascinerar mig!