Charlotte Andersson

Jag är utbildad arkeolog som efterhand har kompletterat med kurser i miljörätt och miljökonsekvensbeskrivning. Som miljökonsult har jag arbetat med vindkraft, täkter och olika industriverksamheter. Mitt arbete har bl a gett mig stor vana vid myndighetskontakter och tillämpning av miljöbalken med tillhörande förordningar. Jag har även god kunskap om de specialistutredningar såsom t ex natur- och kulturinventeringar och bullerutredningar som ofta krävs i samband med tillståndsärenden.

På DGE arbetar jag med att ta fram miljökonsekvensbeskrivningar, tillståndsansökningar, vattenverksamhet, Natura 2000-prövningar, prövningar enligt artskyddsförordningen mm.

Min fritid tillbringar jag helst ute i naturen med min familj. Om tillfälle ges ger jag mig gärna ut på en löparrunda eller tar en sväng förbi gymmet.

Charlotte Andersson