Mättekniker från Bolivia besökte DGE

Under hösten 2011 har Gustavo Quinteros, som är mättekniker från Santa Cruz i Bolivia, genomgått en praktisk kurs i mätstrategi, mätningar och kalibrering hos oss på DGE. Bl.a. annat har Gustavo varit med och utfört utsläppsmätningar (dioxiner, metaller, stoft, NOx, CO, SO2, HCl, HF, mm) vid Svenljunga Energi.

 

Bakgrunden är ett tidigare SIDA-finansierat projekt där personal (ca 120 personer) utbildades inom Bolivias industrikammare. Utbildningen innehöll alla delar inom miljökontroll: kartering av utsläppspunkter, verkliga mätningar, förebyggande åtgärder vid olika industrier i La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz och Sucre.
DGE har efter det att utbildningsprojektet avslutats haft kontakt med och stöttat ett par bolivianska tekniker avseende mätningar, mätutrustning och reservdelar. Det finns stora projekt i Bolivia främst inom gas och oljeindustrin. Personer vi har kontakt med arbetar ofta ensamma med olika miljöprojekt och har svårt att ta på sig stora åtaganden och projekt.
Vi på DGE är glada över att få möjlighet att kunna hjälpa till samtidigt som det ger våra egna medarbetare inblick i miljöprojekt i andra delar av världen.
Kontakta gärna Emiliano Lubian på tfn 0734 – 17 10 93 eller e-post emiliano.lubian@dge.se om du vill veta mer.