Har du koll på ditt livscykelperspektiv och nya ISO 14001?

Vi hjälper många av våra kunder med övergången till de nya ISO-standarderna. En knäckfråga när det gäller miljö och ISO 14001 är livscykelperspektivet. Hur ska man hantera detta på bästa sätt?

Det finns inget uttryckligt krav på livscykelanalys i standarden men utvecklingen av programvaror, databaser och standarder har gjort livscykelanalyserna så kostnadseffektiva att vi idag inte ser någon anledning att inte göra livscykelanalys på sin verksamhet!

Livscykelperspektivet är oerhört centralt för förståelsen av en verksamhets miljöpåverkan och därmed vilka frågor man ska jobba med. Det förändrar hur man ser på sin verksamhet och är en förutsättning för ett effektivt miljöarbete, vilket ju också är orsaken att livscykelperspektivet lyfts fram i nya ISO 14001-standarden. För hur ska man kunna sätta bra mål och minska sin påverkan om man inte vet hur stor den är och var den uppstår?

Sin egen påverkan lokalt har man ofta god kunskap om men för att kunna göra sig en bild av påverkan i leverantörskedjan och vid användning av produkten behöver man ta till generella data (om man inte vill ta sig tid att ta fram specifika data från leverantörer och kunder). Det är därför de stora databaserna med emissionsdata från alla möjliga verksamheter med olika lokalisering i världen är så otroligt värdefulla. På så sätt kan man med relativt liten insats få en unik helhetsbild.

DGE har tillsammans med livscykelanalyskonsulterna Miljögiraff tagit fram ett effektivt och nyttigt arbetssätt för att bedöma verksamhetens miljöaspekter med livscykelperspektiv. Hör av dig till Nan Kjellberg om du vill veta mer!