Lars Åhsberg miljöutbildar i Kongo

Vår medarbetare Lars Åhsberg befinner sig just nu i centrala Kongo där han på uppdrag av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) bistår med rådgivning inom miljöområdet. Lars är så kallad EFA (Environmental Field Advisor) och agerar alttså som miljörådgivare i fält. I aktuellt projektt bidrar MSB, förutom med miljörådgivning, även med utbildning i jämställdhet.

 

 


Lars på plats i Kongo. Foto: Carolina Wennerholm, MSB.

 

Vi ser mycket positivt på denna form av utbildningsinsatser och hoppas och tror att Lars erfarenheter kan vara till nytta för DGE och inspirera andra till liknande engagemang.

 

Klicka här för bilder och en längre artikel om utbildninginsatsen i Kongo.