Cementa

Med detta högteknologiska företag i cementindustrin har DGE Mark och Miljö ett djupgående samarbete som rör allt från riskanalys av transporter till rådgivning inför miljöutredning av en fabrik.

Kunden

Cementa AB, som ingår i den internationella koncernen HeidelbergCement, tillverkar och säljer cement i bulk/lösvikt. Tillverkningen sker i Slite, Skövde och i Degerhamn – platser där det finns god tillgång på det så viktiga råmaterialet kalksten. Cementa är ett modernt högteknologiskt företag med en årlig omsättning på cirka 1,3 miljarder SEK och sysselsätter omkring 425 människor i Sverige.

Uppdraget

För miljöprövningen av Cementas Degerhamnsfabrik har vi stått för teknisk rådgivning och miljörådgivning, och som en del i detta har vi upprättat MKB.
Samarbetet har sedan fortsatt med prövotidsdsutredningar som beslutats av miljödomstolen, och i samband med dessa har vi genomfört mätningar av PM10 och kvävedioxid i omgivningsluften vid närliggande bebyggelse.

Andra uppdrag:

  • Upprättande av en slutlig avslitningsplan för en äldre deponi och miljöprövning av en ny deponi.
  • Periodiska luftmätningar, inkl. QAL 2, på fabrikerna i Skövde och Degerhamn. På Degerhamnsfabriken har även provtagning och utredningar avseende TOC-utsläppet till luft genomförts.
  • Upprättande av ansökan, teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivningar för fyra hamnar och för 14 av Cementas depåer runt om i Sverige. Vidare har vi undersökt muddermassor inför muddring av inseglingsrännan till Degerhamnsfabriken.