Kommande lagkrav – Hållbarhetskriterier för fasta och gasformiga biobränslen

Förnybartdirektivet (RED1) har omarbetats genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001, det omarbetade förnybartdirektivet (RED2). Det omarbetade direktivet innehåller bland annat uppdaterade bestämmelser om hållbarhetskriterier vilka bland annat innebär att även fasta och gasformiga biobränslen för el, värme och kyla kommer att omfattas av regelverket. Detta leder till att fler verksamhetsutövare kommer att omfattas av kraven på hållbarhetsbesked.

Energimyndigheten har inlämnat ett förslag på hur regelverket avseende detta kan se ut och detta bereds nu hos regeringskansliet. Förändringarna ska i enlighet med RED2 vara genomfört senast den 30 juni 2021.

DGE följer utvecklingen avseende detta och stöttar er gärna i detta arbete framöver!

Vi har sedan länge arbetat med regelverket avseende hållbarhetskriterier, bland annat med framtagande av kontrollsystem. Vår personal har även vid flertalet tillfällen agerat oberoende granskare vid ansökan om hållbarhetsbesked.

Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar!