Klimatberäkningar och livscykelanalys för Elfa

DGE har under hösten 2020 och våren 2021 arbetat intensivt med förvaringsföretaget Elfa för att skapa ett kunskapsunderlag som lägger grunden för deras fortsatta klimatarbete.

Arbetet har huvudsakligen genomförts i två större projekt. Det ena omfattade klimatberäkningar för hela verksamheten enligt GHG-protokollet, scope 1, 2 och 3, data som kommer att redovisas i bolagets hållbarhetsredovisning och ligga till grund för klimatmål. Det andra var en livscykelanalys avseende klimatpåverkan för en av Elfas typiska förvaringslösningar, bestående av 79 artiklar. Resultaten från denna kommer framförallt att användas till att mäta förbättringar på produktnivå, i produktutveckling och marknadsföring.

Med resultaten som underlag har DGE dessutom hjälpt till med att ta fram kommunikationsunderlag och utbildning som ger Elfas personal ökad förståelse kring klimatfrågan och hur man kan arbeta med och kommunicera kring denna.

Samarbetet i projekten har varit positivt från alla parter och Charlotta Fridell, miljö- och kvalitetschef på Elfa säger så här: ”Det känns fantastiskt att vi har kommit så här långt. Vi började 2019 med en översiktlig scanning av verksamhetens miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv och nu står vi här med ett kunskapsunderlag som har tagit oss till en helt ny nivå. Vi har uppskattat kvaliteten i DGE:s leverans hela vägen, framförallt att resultaten presenteras på ett pedagogiskt sätt som gör dem lätta att förstå och ta till sig.