Kaffedoftande miljökontroll åt Johan&Nyström

DGE har fått ett uppdrag av Johan&Nyström kafferosteri att utföra en utredning av utsläpp till luft.

 

Vi skall utföra emissionsmätningar, luktprovtagning med efterföljande spridningsberäkning under maj-juni. Glädjande är att DGE erhöll uppdraget för att vi har “bra kompetens och ligger rätt i pris”.

 

För mer information om våra tjänster inom miljökontrollområdet kontakta Johan Mars på e-post johan.mars@dge.se eller tfn 0734-17 10 86.