Hösttider = Besiktningstider?!

Efter en härlig sommar nalkas nu hösten med stormsteg och förhoppningsvis blir även den njutbar och full av nya utmaningar. Hösttider innebär också för många verksamhetsutövare att det börjar bli hög tid att planera inför den periodiska miljöbesiktning som skall genomföras under året.

 

Vi vill gärna berätta att DGE Mark och Miljö har de resurser som behövs för att genomföra en periodisk besiktning av de flesta typer av verksamheter och att våra besiktningsmän uppfyller kraven på opartiskhet och sakkunnighet.

Den periodiska besiktningen genomförs utifrån Era behov, Ert kontrollprogram samt enligt eventuella diskussioner ni fört med Er tillsynsmyndighet.

För att besiktningen verkligen skall ge stöd till verksamheten ser vi till att styra besiktningens fokus till de områden där Ni själv känner att det skulle vara nyttigt med en opartisk genomgång. Dessa områden kan dels basera sig på egenkontrollförordningens krav, men kan även täcka in andra områden t ex mark, buller, avfall, kemikalier och riskhantering.

Vårt besiktningsutlåtande pekar på eventuella avvikelser men framför allt identifieras förbättringsområden inom egenkontrollen i syfte att effektivisera och förbereda verksamheten för framtida krav.

Besiktningsuppdrag genomför vi i de allra flesta fall till ett överenskommet fast pris där allt är inkluderat – ingen risk för överraskningar alltså!

 

Vi hoppas att vi gjort Er intresserade av att veta mer och att vi blir tillfrågade när det blir dags för besiktning av er verksamhet.

 

Kontakta oss på telefon 0771-480048 för mer information.