Har du koll på arbetsmiljön?

Sedan juli 2014 gäller ett nytt system med sanktionsavgifter för ett antal arbetsmiljöföreskrifter. Det nya systemet är ett avgiftsbaserat system till skillnad mot det tidigare som var reglerat med böter och där straffet utdelades via domstol.

Syftet med denna omläggning är att verksamhetsutövaren enklare skall förstå konsekvenserna av ett felaktigt handlande och att antalet förseelser mot arbetsmiljöreglerna skall minska. Straffsanktionerna delas nu även ut direkt från Arbetsmiljöverket.

 

 

Är du osäker på vad detta innebär för dig som verksamhetutövare? Tillsammans med DGE får du full koll på om, och på vilket sätt, ni berörs av dessa förskrifter samt få hjälp med hur ert systematiska arbetsmiljöarbete kan stärkas.

En genomgång av hur ni lever upp till arbetsmiljöföreskrifterna är en bra investering för en säkrare arbetsplats.

 

 

För att få reda på mer om straffsanktionsavgifter, besök Arbetsmiljöverkets temasida på:

http://www.av.se/lagochratt/sanktionsavgifter/

 

 

Eller kontakta DGE för en genomgång av ert arbetsmiljöarbete:

mats.sigfridsson@dge.se