Förbered din biogasanläggning för nya lagkrav

Utsläpp av metangas är ett problem som behöver åtgärdas ur flera aspekter: säkerhet, miljö, ekonomisk förlust och lukt. Idag är mätning av utsläppen ett frivilligt åtagande men kommer sannolikt att bli ett krav inom en ganska överskådlig tid.

DGE har kunskap och utrustning för att effektivt komma igång med mätning av er anläggning.

 

När organiskt material genomgår en biologisk nedbrytning, och biogasen sedan uppgraderas till fordonsbränsle, kan det i olika delar av systemet uppstå oönskat utsläpp, så kallat metanslip, till atmosfären. Metan är en kraftig växthusgas och därför är det ur miljöhänsyn viktigt att minimera utsläppen. Även ur tillståndssynpunkt är det värdefullt att mäta och minimera utsläpp eftersom det har blivit praxis att ange gränsvärde för utsläpp av metan.

Specialiserade på luftmätningar

DGE gör idag emissionsmätningar vid anläggningar hos en rad olika kunder, som kommunala reningsverk, mejerier och slakterier. Det finns flera metoder för mätning och vi använder framförallt FID (flamjonisationsdetektor) som medger kontinuerlig mätning och ett säkert resultat.

”Vi börjar ofta med att titta på anläggningen och dess olika processdelar för att identifiera alla källor. Därefter mäter vi metanhalt och flöde i samtliga identifierade positioner för att sedan beräkna hur mycket metan som släpps ut i atmosfären”, förklarar Johan Mars, miljökonsult på DGE.

”En av våra fördelar, jämfört med andra aktörer, är att vi har en större och bredare instrumentpark och personal som är specialiserad på luftmätningar. Vi är ackrediterade av SWEDAC och är totalt 12 personer som jobbar inom det ackrediterade luftlaboratoriet, placerade i Göteborg, Malmö och Kalmar”

Krav på mätning på gång

Att mäta metanslip är än så länge ett frivilligt åtagande som organiseras av branschföreningarna Avfall Sverige och Svenskt vatten i ett samverkansprojekt kallat Egenkontroll metanemissioner. Rekommendationen är utsläpp på maximalt 1 % av den totala produktionen. Allt fler anläggningar ser nu de många fördelarna med mätning, men om man ännu inte påbörjat periodvisa kontrollmätningar finns det starka skäl att förbereda sig för det, menar Johan Mars.

”Sannolikt kommer det inom en ganska överskådlig tid komma myndighetskrav på mätning.”