En huvudstudie kring kromföroreningar

I hård konkurrens blev det DGE som ska hjälpa Heby kommun i Uppsala län att ta fram en huvudstudie för problematiken kring kromföroreningar från den tidigare garveriverksamheten i Tärnsjö.

 

Upphandlingen avseende aktuell huvudstudie avslutades under december 2014 och uppdraget kommer att påbörjades under januari 2015. Syftet med huvudstudien är att utreda kromföroreningens utbredning och mängden förorenat material, samt att ta fram förslag på åtgärder för att minska spridnings? och exponeringsrisk.

 

Föroreningarna har släppts ut i vattenområden via ett kommunalt reningsverk. Då uppdraget även innefattar tester inför åtgärder kommer även personal med erfarenhet från vattenrening att delta i projektet.

 

DGE deltog redan för 10 år sedan i arbetet med en huvudstudie kring kromföroreningar från ett garveri, då som biträdande projektledare för huvudstudien för Klippans garveri.

 

För mer information, kontakta gärna Jens Johanisson på e-post jens.johannisson@dge.se

eller tfn 070-311 55 32.

Klippans garveri