Dioxin i Sverige och Vietnam

I veckan kommer två seminarier kring riskbedömningar och åtgärder av dioxinföroreningar att gå av stapeln i Umeå och Stockholm. Seminarierna anordnas av DGE och Umeå Universitet. En delegation vietnameser anländer under måndagen, bestående av forskare, myndighetspersoner och entreprenörer. Seminarierna är en del i ett projekt initierat av DGE i Vietnam och som syftar till utbyte av erfarenheter mellan Sverige och Vietnam. Projektet drivs ihop med Umeå Universitet och finansieras av SIDA.

 

Seminariet i Umeå kommer att vara forskningsinriktat och det i Stockholm kommer att rikta sig mot myndigheter. Medverkar från Sverige gör bl.a. Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, Karolinska Institutet, SAKAB m.fl.

 

Vill du veta mer – kontakta gärna Jens Johannisson på e-post jens.johannisson@dge.se.