DGE utför prestandaprov åt Landskrona Kraft

Fjärrvärmeproduktion i Landskrona har hittills skett huvudsakligen baserat på spillvärme, och biobränslen, samt, via överföringsledning, värmeleveranser från Helsingborg (Öresundskraft).

 

Nytt kraftvärmeblock för Landskrona Kraft har byggts för avfallsbränsle, med effekten ca 33 MWbr . Bränslet kommer huvudsakligen bestå av verksamhetsavfall, Papper-Trä-Plast (PTP), med möjlighet att utnyttja biobränsle som reserv i det fall tillgång på huvudbränslet ej är tillräcklig. Den nya anläggningen uppförs även med en ångturbin för elproduktion.

 

DGE skall under vecka 6 och 7 genomföra prestandaprov vid anläggningen i Landskrona. Prestandaprov kommer att utföras vid 100 %, 75 %, 50 % och 35 % last för garantibränsle och 100 % last för skogsbränsle. I samband med prestandaprovet kommer även en QAL2-kalibrering enligt SS-EN 14181 att utföras för bolagets instrumentering för registrering av utsläppsdata. Även kontroller för kväveoxidavgiften enligt NFS 2004:6 utförs i samband med prestandaprovet. Inom DGE är fem medarbetare involverade i utförandet av prestandaprovet.

 

Har du några frågor eller är intresserad av hur DGE kan hjälpa er med olika typer av emissionsmätningar – kontakta gärna Emiliano Lubian på tfn 073-417 10 93 eller e-post emiliano.lubian@dge.se.