DGE utför miljökontroll vid sanering

På Lundavägen i Malmö, i stadsdelen Kirseberg, kommer Ikano Bostad att uppföra Backahusen som innehåller 142 lägenheter. Fastigheten har tidigare hyst diverse olika verksamheter och undersökningar har visat på markföroreningar i ytliga fyllnadsmassor. I samband med inledande entreprenadarbete som utförs av Nimab Anläggning genomförs därför en schaktsanering för att säkerställa att inga förorenade jordmassor lämnas kvar inför kommande byggnation. DGE har fått i uppdrag att ansvara för miljökontroll avseende aktuell sanering. Uppdraget omfattar kontrollprovtagning av jord, samordning avseende hantering av jordmassor etc.

 

Detta uppdrag är ett av pågående uppdrag där DGE utför miljökontroll i samband med saneringsåtgärder.

 

Är du intresserad av att veta mer om våra tjänster kring förorenad mark – tveka inte att kontakta oss!