DGE och Umeå Universitet i sammarbete

Umeå Universitet ansökte igår tillsammans med DGE om forskningsmedel från FORMAS inom TUFFO, ett teknikutvecklings- och forskningsprogram för förorenade områden som drivs av SGI.

 

Projektet heter ”Scientific basis for optimal remediation of dioxin-contaminated soils” leds av professor Mats Tysklind och syftar i förlängningen till att vi i Sverige ska lägga mindre mängder dioxinförorenade massor på deponi och istället åtgärda de med lämplig teknik, till exempel mekanokemisk, termisk eller biologisk behandling. För att lyckas med detta måste dock teknikerna testas, optimeras och utvärderas för svenska förhållanden.

 

Projektet är en “spin off” på det delvis SIDA-finansierade projekt DGE år 2012 initierade och sedan drev tillsammans med bland annat Umeå Universitet i Vietnam rörande dioxinförorenad jord. I ansökt projekt kommer det att finnas med teknik som testats i Vietnam men även andra tekniker som verkar lovande. Även ett flertal länsstyrelser och SGU är med i projektet som inriktar sig mot framförallt sågverk där doppning med klorfenoler bedrivits – det finns över 500 sådana i Sverige och de bedöms utgöra en betydande källa till dioxin i Östersjön.

http://www.swedgeo.se/templates/SGIStandardPage____2971.aspx?epslanguage=SV

 

För mer information kontakta Jens Johannisson

Tel 0703-11 55 32

E-post jens.johannisson@dge.se