DGE Mark och Miljö stödjer Natur & Miljöpärmen

DGE Mark och Miljö arbetar på många olika plan med att sprida kunskap kring miljöfrågor och verktyg för att lösa och hantera miljöfrågor i företag och samhället. För att skapa en hållbar framtid tycker vi att det viktigt att redan tidigt väcka intresse för naturvetenskap och miljöfrågor hos barn och ungdomar. DGE Mark och Miljö medverkar därför till skolbarnens miljöutbildning genom att stödja Natur & Miljöpärmen i Kalmar kommun, ett läromedel i natur- och miljökunskap avsett för grundskolans år 4-6. På ett roligt och pedagogiskt sätt får eleverna lära sig om hur vi alla kan leva på ett sätt som bättre tar hänsyn till vår natur och miljö. Syftet med Natur & Miljöpärmen är att ge uppväxande generationer bra miljökunskaper och på så sätt skapa förutsättningar för en bättre framtida miljö. Målet är att alla landets elever i åldern 10-12 år ska få en Natur & Miljöpärm. Materialet delas ut kostnadsfritt till skolorna, tack vare ett samarbete med lokala företag, kommun och Natur & Miljöpärmens förlag.

 

För mer information om Natur och Miljöpärmen se http://www.kunskapsförlaget.se/MILJOBOKEN.aspx

 

Kontaktperson: Katrin Herrlin Sjöberg, katrin.herrlin@dge.se, tel +0702-09 2651