DGE hjälper Lekolar med leverantörsrevisioner

Efter flera års samarbete med DGE kring miljö- och kvalitetsfrågor behövde Lekolar även hjälp med att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Det ledde till att DGE i dag gör regelbundna revisioner med fokus på sociala och etiska förhållanden hos Lekolars europeiska leverantörer.

 

För Lekolar, som utvecklar bland annat elevmöbler, lekplatsutrustning och leksaker för skolor, förskolor och fritidshem, är de sociala hållbarhetsfrågorna centrala och företagets code of conduct togs fram redan 2011. Det är viktigt för företaget att producera på ett ansvarsfullt sätt och att kunna leva upp till offentliga anbudsförfaranden.

Pierre Lennartsson, miljö- och kvalitetschef på Lekolar, såg för ett par år sedan ett behov av att säkerställa att alla leverantörer följer företagets leverantörskod och vände sig till DGE.

”Vi behövde ha en systematik i våra kontroller och DGE hjälpte oss att förfina och utveckla ett protokoll för revisioner.”

 

Opartisk bedömning

I dag innebär samarbetet att DGE genomför ungefär fyra revisioner per år ute hos Lekolars leverantörer.

”Tillsammans gör vi en riskbedömning av leverantörskedjan för att avgöra var vi ska fokusera”, säger Pierre och förklarar att det i vissa länder och branscher finns högre risk för osäkra anställningsförhållanden, sena löneutbetalningar och farliga arbetsmiljöer.

Utöver sociala förhållanden tittar man även på miljöaspekter, som energiåtgång, utsläpp och att leverantören följer miljölagar.

”Genom att DGE är en tredje part blir det en opartisk bedömning av våra leverantörer, vilket får en större tyngd.”

 

Nätverk för hållbarhetsfrågor

Pierre ser revisionerna som en utvecklingsmöjlighet för hela branschen.

”Syftet med revisionerna är inte att slå ner på leverantörerna. Istället kan det hjälpa dem att utvecklas och bli mer konkurrenskraftiga.”

Lekolar är också med i DGE:s nystartade nätverk av företag där man diskuterar hållbarhetsfrågor och utmaningarna med dem.

”Det är ett jättebra forum för oss och hela samarbetet med DGE hjälper oss att arbeta mer professionellt med dessa frågor”, summerar Pierre.