DGE godkända för Sjöfartsverkets NOx-certifiering!

DGE är sedan en tid tillbaks ackrediterade av SWEDAC för att genomföra emissionskontroller på marina dieslar, i enlighet med ISO 8178-2, IMO samt
Sjöfs 2012:9. Detta innebär att DGE nu kan hjälpa rederier med att utföra de emissionsmätningar som krävs för att få rätt till ”miljörabatten” på farledsavgifter som erbjuds fartyg med NOx utsläpp som understiger 6 g/kWh.

Sverige har sedan slutet av 1990-talet ett system med miljödifferentierade farledsavgifter, som delvis bestäms utifrån emissionernas halt av kväveoxider. Emissionsmätningarna ska genomföras av ett ackrediterat organ enligt Sjöfartsverkets föreskrifter.

I praktiken genomförs mätningarna ombord, oftast under fartygets normala drift, eftersom emissionerna måste mätas under gång. Samtidigt mäts en mängd hjälpparametrar samt ammoniakhalten i avgaserna, då ammoniak ibland uppkommer när fartygen har katalysatorer installerade.

Ni kan läsa mer om de miljödifferentierade farledsavgifterna på www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Taxor-och-avgifter/

 

Har ni frågor kring emissionsmätningar av marina dieslar eller NOx-certifiering kontakta

Sebastian Lagerroth

sebastian.lagerroth@dge.se 0703-524787

Eller

Mattias Johansson

mattias.johansson@dge.se 0734-171696