DGE stärker sig på vattenprovtagningssidan

DGE fortsätter sitt arbete med att etablera sig som en ledande aktör för vattenprovtagning.

 

Just nu pågår bland annat ett omfattande kvicksilversaneringsarbete i södra Sverige, där DGE är med och utreder omfattning, utövar miljökontroll i samband med saneringsarbete samt utför kvalitetsuppföljning för sanerade sträckningar.

 

Kvicksilverhantering nu för tiden är oftast väl reglerad och i stället är det gamla synder som resulterar i kvicksilverläckage. Att undersöka historisk användning av kvicksilver och utreda var mängderna kan återfinnas idag kräver sitt detektivarbete.


Säsongen för vattenprovtagning i samband med fordons-/ båttvättar är nu över, och DGE har utökat kundkretsen ytterligare. I samband med att kontrollerande myndigheter ställer större krav på utgående vattenkvaliter har även kraven på själva vattenprovtagningen ökat. Allt oftare efterfrågas möjligheten till flödesstyrd vattenprovtagning, och DGE är nu igång med att utveckla en flödesstyrning som går att tillämpa i de ofta begränsande omgivningarna som det rör sig om vid fordons-/ båttvättar. En prototyp testas just nu i fält och en testad version väntas vara i bruk inför nästa säsong!

 

Är Ni intresserade av denna typ av tjänst eller vill veta mer om DGEs övriga miljökontrolltjänster – kontakta Greger Linde på telefon 073-417 10 94 eller e-post greger.linde@dge.se.