DGE ansvarar för miljöledning på Lindholmsmotet

Trafikverket bygger om Lindholmsmotet, Lundbyleden, som länkar samman väg E6, E20 och E45 med bland annat Göteborgs hamnar, Volvo och andra industriverksamheter på Hisingen.

 

Lindholmsmotet ligger i sin helhet på utfyllnadsmassor vilka till stora delar är förorenade av i huvudsak metaller och kolväten. Inom området finns även en f.d. kemtvätt belägen, oljefyllda läckande ledningar samt diverse industriverksamheter.

 

Ombyggnationen kommer medföra stora mängder förorenad mark kommer att saneras. Inför och under byggskedet fram till sommaren 2014 hanteras miljöfrågorna i projektet av Sofia Lindblom på DGE:s Göteborgskontor som har rollen som Trafikverkets miljöledare i aktuellt projekt.

 

Mer information om projektet finns på Trafikverkets hemsida – Klicka här.

 

Vill Ni veta mer om hur DGE kan hjälpa till vid olika projekt rörande förorenad mark – tveka inte att kontakta oss. Kontaktuppgifter till våra medarbetare hittar du här.