Dags att uppdatera ledningssystemet!

Nya versioner av såväl ISO 9001 som ISO 14001 förväntas bli färdiga för publicering i september 2015. Många förändringar är på gång och nya begrepp förs in standardtexterna.

 

High Level Structure(HLS), riskbaserat angreppsätt, omvärlds- och invärldsanalys är bara ett axplock på de nyheter som befintliga system behöver implementera inom de närmsta åren.

Med de ny standarderna kommer även ett ökat fokus läggas på ledarskap, livscykelperspektiv och ständiga förbättringar medan tidigare roller och krav som ledningens representant försvinner.

 

DGE reder ut dessa begrepp åt er och kan stödja er verksamhet för att uppdatera ert befintliga ledningssystem eller bygga helt nya strukturer.

 

För mer information om vad vi kan göra för just ditt företag, kontakta:

 

Stefan Holmberg, tel 070 – 618 67 07, stefan.holmber@dge.se

Ida Thander, 076 -610 79 90, ida.thander@dge.se

 

ISO LOGO