Bilvårdsprodukter som håller måttet

I Naturskyddsföreningens Kemikaliesvepet listas de bilvårdsprodukter såsom avfettningsmedel och fordonstvättmedel som klarar av Naturskyddsföreningens satta miljökrav.

DGEs miljökonsult Malin Karlsson är en av de miljökonsulter som står bakom bedömningen av bilvårdsprodukterna och som är godkänd av Naturskyddsföreningen.

Tillsamans med DGEs laboratorium, Kemanalys, som är unika på marknaden då det gäller att genomföra kontroll/test av typen belastningsförsök enligt IVL-metod II kan vi leverera en komplett bedömning av produkternas miljöbedömning.

Syftet med Kemikaliesvepet är att göra det enkelt för kommuner, upphandlare och miljöansvariga på företag att köpa in bilvårdsprodukter i stora volymer med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Mer om Kemikaliesvepet hittar du på:

http://www.naturskyddsforeningen.se/kemikaliesvepet

Vill du veta mer om Kemikaliesvepet eller hur DGE kan hjälpa dig med kemikaliebedömningar, kontakta gärna:

Malin Karlsson 076-610 79 92, malin.karlsson@dge.se

 

Bra Miljöval