Asbestfrågor från Erasmus University i Rotterdam

Den 5 augusti fick Malmökontoret besök av Janna van der Holst från The International Research Project of the Erasmus University i Rotterdam.

 

Hon var i Sverige för att undersöka hur vi Sverige hanterar frågor om asbest, legionella och mögel.

Fokus ligger på storstadsområdena Stockholm/ Uppsala, Göteborg och Malmö.

 

Stefan Holmberg, DGE:s sakkunnige gällande asbestutredningar, blev intervjuad om hur vi arbetar i

asbestuppdrag och vår syn på problematiken kring asbest i byggnader.

 

Jannas arbete ska sedan utmynna i en rapport i vilken den samlade erfarenheten och synen på dessa frågor redovisas.

 

 

Önskar du mer information så kontakta:

stefan.holmberg@dge.se