Arbetar du med brandfarlig vara?

21-22 oktober hålls konferensen Brandfarlig Vara på Kockums Fritid i Malmö.

Här kommer under 2 dagar ges tillfälle att diskutera problem och lösningar gällande

brandfarlig vara eller brännbart damm. Konferensen anordnas av PS GROUP och är ett återkommande event för branschfolk.

 

DGEs Nan Kjellberg och Mats Sigfridsson kommer deltaga som föreläsare gällande förändringar i Arbetsmiljöverkets regelverk.

 

 

Brandfarlig Vara 2014 riktar sig till:

• Verksamhetsutövare (VD/Platschef), Föreståndare, Brandskyddsansvarig, Produktionschef,

Tillståndsgivare, etc. på ett företag.

• Tillsyns- eller tillståndshandläggare i kommunal förvaltning eller Arbetsmiljöverket.

• Produktleverantör eller -installatör

• Konsulter

• Försäkringsgivare eller -mäklare

• Besiktningsingenjörer (el, brandlarm, etc.)

 

Mer information om konferensen hittar du här.

 

Eller kontakta Nan Kjellberg på

nan.kjellberg@dge.se, Telefon: 0734 – 17 10 23