Är du i behov av en certifierad vattenprovtagare?

Vattenfrågan har fått allt större fokus i och med gällande vattendirektiv, kraven på vattenutredningar på verksamheter har därmed ökat.

 

DGE Mark och Miljö AB har bred kunskap inom området vattenkontroll. Vi kan erbjuda support för hela förloppet gällande vattenfrågor, allt i från vattenprovtagning, analys av vattenprover, utvärdering av resultat, reningsbehov val och installation av reningstekniker samt karaktärisering av vattnet.

 

Vi har resurser inom området vattenkontroll med bland annat certifierade vattenprovtagare på alla våra tre kontor (Göteborg, Malmö, Kalmar).

 

Dagligen utför vi provtagningar i spillvatten, dagvatten, processvatten, fordonstvättar, båttvättar m.m. Dessa provtagningar samt analys av pH och konduktivitet i fält håller vi nu även på att ackreditera via Swedac.

 

Som delägare i laboratoriet Göteborgs Kemanalys AB erbjuder DGE stöd och support kring val av analysmetod vid specifika utredningar, laboratorieförsök och givetvis stöd vid utvärdering av analysresultat.

 

Vattenprovtagning 1

 

Har du frågor kring vattenprovtagning, kontakta Christer Gustafsson på telefon 0734-17 10 90
eller e-post christer.gustafsson@dge.se