DGE deltar i bedömning av innovationsprojekt för cirkulär ekonomi finansierade av Energimyndigheten

Johan Sidenmark, hållbarhetskonsult på DGE, är med i en bedömargrupp som bedömer ansökningar om bidrag till det strategiska innovationsprogrammet RE:Source. Det är utlysningar som finansieras av Energimyndigheten och handlar om stöd till forsknings- och innovationsprojekt inom RE:Sources tre temaområden:

Hållbart erbjudande

Stöd ges till företag och organisationer för att utforma produkter och tjänster som bidrar till hållbar användning av material, till exempel genom att underlätta återanvändning eller återvinning.

Hållbart användande

Stöd ges till företag och organisationer för nya lösningar som syftar till att använda, uppgradera och underhålla produkter mer effektivt, till exempel genom delning, hyrlösningar, återanvändning och reparation.

Hållbart cirkulationssystem

Stöd ges till företag och organisationer för att ta fram nya insamlings- och behandlingsprocesser eller system som möjliggör en effektiv återcirkulering av material från uttjänta produkter och avfall.

RE:Source är ett strategiskt innovationsprogram som fokuserar på att utveckla cirkulära, resurseffektiva materialflöden genom att ge bidrag till aktörer inom området. Målet är att uppnå en hållbar materialanvändning där vi håller oss inom planetens gränser. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

Vill du veta mer om vad DGE gör inom cirkulär ekonomi eller ha hjälp med att hitta finansiering till ett innovationsprojekt, så tveka inte att kontakta Johan på johan.sidenmark@dge.se.