DGE presenterade spännande dioxinprojekt på Renare Marks Vårmöte

DGE har inom miljöområdet samarbetspartners i Vietnam. Jens Johannisson på DGE:s kontor i Kalmar har under 6 månader år 2012 bott i Vietnam och då bl.a. initierat och drivit ett kunskaps- och erfarenhetsprojekt kring dioxinförorenad mark tillsammans med Umeå Universitet och partners i Vietnam. Projektet har delvis bekostats av Sida.

 

Vietnam är världens mest dioxinförorenade land, problematiken är knuten till gamla flygbaser som användes av USAF under kriget för att tanka besprutningsplan med herbicider bl.a. innehållande dioxin. Flera baser är idag kraftigt förorenade av dioxin i marken. Exponeringen till människor är stor bl.a. via fisk, skaldjur, ankor mm som odlas på eller i närheten av baserna. Stora resurser satsas idag på åtgärder med finansiering från bl.a. USAID och UN. De åtgärdsprojekt som idag pågår i landet är sannolikt ledande i världen och har visat intressanta resultat på kvittblivning av dioxin.

 

Framtidens behandlingstekniker av dioxin testas därmed nu i stor skala i Vietnam. Dessa kan komma att kunna användas i Sverige i framtiden, bl.a. vid de ca 500 sågverk som ha dioxiner i marken från doppning i klorfenoler. Teknikerna och resultatet så här långt kommer att gås igenom. Det mest lovande så här långt är MCD (mechanochemical dehalogenation).

 

Under projektet har besök skett på flygbaser och seminarier har anordnats både i Vietnam och Sverige. Deltagare har varit bl.a. personer från vietnamesiska myndigheter på högsta nivå, vietnamesiska forskare, vietnamesiska entreprenörer och konsulter samt NV, SGI, SLV, KI, forskare och konsulter i Sverige.

 

Projektets huvudtanke har varit att utbyta erfarenhet mellan länderna. Vi i Sverige kan få del av de erfarenheter som erhålls vid åtgärdsprojekten i Vietnam samtidigt som vi kan dela med oss av den erfarenhet vi har av riskbedömning och prioritering av förorenade områden i Sverige.

 

Vid Renare Marks Vårmöte i Malmö den 20-21 mars diskuterades vid flera tillfällen det stora behovet av nya behandlingsmetoder för förorenad jord. Jens Johannisson höll i samband med Vårmötet en presentation om aktuellt dioxinprojekt. Mottagandet och intresset för informationen var gott/stort och det ligger i tiden då alla verkar överens om att vi ska försöka få fram fler tekniker som gör att vi kan undvika deponering.

 

Vill ni veta mer – kontakta mer än gärna Jens på tfn 0703 11 55 32 eller e-post jens.johannisson@dge.se.

 

Klicka här för att ta del av Jens presentationsmaterial från Renare Marks Vårmöte i Malmö.