Luftmätningar från Malmö

Nu erbjuder DGE Mark och Miljö ackrediterade mätningar direkt från vårt Malmökontor!

 

DGE Mark och Miljö har sedan 2006 ett ackrediterat luftlaboratorium. Vi finns sedan tidigare på plats med tjänsten i Göteborg och Kalmar men för att möta det ökande antalet nya kunder i södra Sverige kan vi nu erbjuda samma tjänster även från vårt Malmökontor.

 

Vi utför ackrediterade mätningar inom:

 

  • Emissionsbestämning (stoft, VOC, lukt, oljedimma, metaller, vattenparametrar mm.)
  • Flödesbestämning och temperaturmätningar
  • NOx avgiftskontroll enligt NFS 2004:6
  • QAL2-kalibreringar enligt SS-EN14181
  • Mätningar/kontroller vid stora förbränningsanläggningar enligt NFS 2002:26
  • Mätningar/kontroller vid avfallsförbränningsanläggningar enligt NFS 2002:28

DGE Mark och Miljö har även en bred erfarenhet av att skräddarsy stora som små projekt efter kundens specifika behov.

Vi hoppas att ni ska tycka det är intressant med tillgång till mättjänster och luft- och vattenvårdskompetens i närområdet.