Periodisk besiktning/Revisioner

Besiktningar/Revisioner är en viktig komponent för att effektivisera och följa upp miljöarbete (egenkontroll) och verksamhetssystem.

 

DGE Mark och Miljö har opartiska besiktningsmän med djupa och breda kunskaper inom olika områden och branscher. Besiktningsutlåtandet fokuserar på att identifieras förbättringsåtgärder inom egenkontrollen men också peka på eventuella avvikelser. Syfte med besiktningen är även att förbereda verksamheten för framtida krav.

Vi har även revisorer som genomför revisioner av olika typer av verksamhetssystem i syfte att förbättra befintliga system samt informera om eventuella kommande förändringar i Standarder.

Inom DGE har vi också ett antal verifierare som arbetar med verifiering av koldioxidutsläpp inom ramen för EU:s handelsystem.