Miljö- och kvalitetssamordnare

Ett sätt att effektivisera verksamheten kan vara att anlita en miljö- och kvalitetssamordnare från DGE Mark och Miljö. Samordnaren kan ta hand om frågor som till exempel ledningssystem, miljöbedömningar och processutveckling hos er.

 

Genom att välja en miljö- och kvalitetssamordnare från DGE Mark och Miljö får ni en resurs som:

 • Är van vid arbete på såväl strategisk som operativ nivå
 • Är uppdaterad med det senaste inom miljö, kvalitet, arbestmiljö och verksamhetsutveckling
 • Har ett stort kompetensnätverk
 • Har god kunskap om gällande lagkrav
 • Har stor erfarenhet av att arbeta med myndigheter och verksamhetssystem
 • Är van att arbeta som extern resurs och att snabbt sätta sig in i nya arbetsuppgifter
 • Har ett stort personligt engagemang och en vilja att utveckla er organisation

Konsultens uppdrag anpassas efter era specifika behov. Exempel på arbetsuppgifter kan vara:

 • Bevakning av miljö- och arbetsmiljölagstiftning
 • Bevakning av att myndighetsbeslut följs
 • Hantering av löpande myndighetskontakter
 • Samordning av företagets egenkontroll
 • Administrera kemikalie- och avfallshantering
 • Planera, leda och genomföra interna revisioner