Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)

Med MKB hjälper vi er att identifiera och beskriva de direkta och indirekta konsekvenser er planerade verksamhet kan få för människor, djur, växter, mark, vatten m.m.

 

Vi arbetar med miljökonsekvensbeskrivningar och analyser av miljöeffekter för vitt skilda verksamheter och infrastrukturprojekt.