Miljö- och ekotoxikologiska utredningar

Med spetskompetens inom ekologi och ekotoxikologi hjälper vi er att utreda verksamhetens miljömässiga konsekvenser på omgivningen.

 

Miljöarbete omfattar hänsyn till naturen och den biologiska mångfalden. Såväl vid samtida som tidigare eller framtida verksamheter kan det vara relevant att utreda vilka naturvärden som kan beröras och hur de påverkas.

DGE Mark och Miljö kan utreda hur föroreningar, förändringar och störningar påverkar naturmiljön. Vi erbjuder ekotoxikologiskt kunnande om enskilda ämnens giftighet och verkan på djur, natur och hälsa. Dessa frågeställningar kan även aktualiseras i kemikaliearbetet kopplat till REACH.

Med ekologisk spetskompetens kan vi även bistå med bedömningar och inventeringar av naturvärden. I vårt nätverk finns tillgång till specialistkunskap inom flera organismgrupper.