Environmental Due Diligence

Med en Environmental Due Diligence (EDD) identifierar vi de miljömässiga riskerna och ekonomiska konsekvenserna inför ett uppköp av en verksamhet.

 

Vid köp av företag görs normalt en granskning av företaget innan beslutet om en investering tas – en så kallad Due Diligence (DD). Man tittar bl.a. på de legala, finansiella och marknadsmässiga aspekterna och ger den presumtive ägaren möjlighet att bilda sig en uppfattning om företaget samt att kontrollera att de uppgifter som säljaren lämnat stämmer med verkligheten.

En del av Due Diligence är att identifiera de miljömässiga aspekterna och riskerna vilka för en köpare kan vara förknippade med ansenliga kostnader. En Environmental Due Diligence (EDD) identifierar de ekonomiska konsekvenserna för köparen genom en utvärdering av legala krav på verksamheten, risk för mark- och grundvattenföroreningar, föroreningar i byggnader och funktion hos använd reningsteknik.