Energiutredningar

Med en energiutredning hjälper vi er att kartlägga och analysera verksamhetens energianvändning och ta fram lämpliga effektiviseringsåtgärder.

 

Syftet med energiutredningen kan vara att införa ett energiledningssystem, delta i Energimyndighetens Program för Energi effektivisering (PFE) eller uppfylla krav från tillsynsmyndigheter. Energiutredningen visar den totala energianvändningen och dess fördelning på olika energislag samt energianvändningens fördelning på olika enheter som t.ex. uppvärmning, varmvatten, ventilation, belysning och olika tillverkningsprocesser. Finns det utrustning med betydande energibehov identifieras dessa.

Kartläggning och genomgång av verksamheten ger underlag för att ta fram förslag på åtgärder som kan minska energianvändningen med en uppskattning av kostnad och möjlig besparing redovisad.