Luft

Tillförlitliga kunskaper om verksamhetens miljö- och utsläppssituation är en förutsättning för korrekta beslut kring reningsanläggningars status, verksamhetens miljöpåverkan samt som underlag för framtida planering. Vi kan erbjuda kompletta tjänster inom detta område.

 

Med rätt och säker kunskap kan både det förebyggande underhållet, egenkontrollen och miljöarbetet planeras på ett kostnadseffektivt sätt. Vi kan erbjuda följande:

  • Emissionskartering (Lösningsmedel, stoft, lukt, svavelföreningar).
  • Ackrediterade mätningar.
  • NOx avgiftskontroll enligt NFS 2016:13.
  • QAL2-kalibreringar enligt SS-EN14181.
  • Mätningar/kontroller vid stora förbränningsanläggningar enligt SFS 2013:252.
  • Mätningar/kontroller vid avfallsförbränningsanläggningar enligt SFS 2013:253.
  • Emissionskontroller på marina dieslar, i enlighet med ISO 8178-2, IMO samt SJÖFS 2012:9
  • Åtgärdsutredningar kring luftutsläpp.
  • Recipientkontroll