Ackrediterade vattenprovtagare

Vattenfrågan har fått allt större fokus i och med gällande vattendirektiv, kraven på vattenutredningar på verksamheter har därmed ökat.

DGE Mark och Miljö AB har bred kunskap inom området vattenkontroll. Vi kan erbjuda support för hela förloppet gällande vattenfrågor, allt i från vattenprovtagning, analys av vattenprover, utvärdering av resultat, reningsbehov val och installation av reningstekniker samt karaktärisering av vattnet.

Vi har resurser inom området vattenkontroll med bland annat ackrediterade vattenprovtagare på alla våra fyra kontor (Göteborg, Malmö, Kalmar och Uppsala).

Vi utför dagligen provtagningar i spillvatten, dagvatten, processvatten, fordonstvättar, båttvättar m.m. Dessa provtagningar samt analys av pH och konduktivitet i fält håller vi  även på att ackreditera via Swedac.

Mer om våra tjänster inom vatten hittar du här!

 

Som delägare i laboratoriet Göteborgs Kemanalys AB erbjuder DGE stöd och support kring val av analysmetod vid specifika utredningar, laboratorieförsök och givetvis stöd vid utvärdering av analysresultat.