Livscykelanalys/Footprints/Fotavtryck

Livscykelanalys, carbon footprint, water footprint och ekologiska fotavtryck är olika sätt att mäta aktiviteters påverkan på miljön i ett större perspektiv. Vi hjälper er att analysera er produkt/organisation och beräkna era fotavtryck.

 

För de flesta verksamheter ligger den största miljöpåverkan inte i anslutning till den egna anläggningen, att verksamheter tar ansvar för sin påverkan i ett livscykelperspektiv blir alltmer en naturlig del av kunders och andra intressenters förväntningar.

Fotavtryck och livscykelanalyser kan användas för att illustrera utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, användning av vattenresurser och olika typer av föroreningar från råvaruutvinning till konsument. Vi hjälper er att hitta rätt bland begreppen, beräkna och värdera fotavtrycken för er verksamhet så att ni på ett transparent och trovärdigt sätt kan redovisa dem.