Omvärlden

Vi och vår omvärld

Vi är väl medvetna om att hållbar utveckling inbegriper allt från miljöarbete till ekonomi och livskvalitet. Ja, egentligen allt som berör människans livssituation, nu och i framtiden. Målsättningen är därför att vi i linje med våra värderingar försöker bidra också på andra sätt än med vår rådgivning och dagliga gärning till en hållbar utveckling.

 

  • Personal hos DGE står bland annat till MSBs (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) förfogande för att åka till katastrofområden och göra insatser för att säkra dricksvattentillgången. En av de viktigaste åtgärderna vid en naturkatastrof. Lars Åhsberg har bland annat varit i katastrofområden i Kongo/Zaire, Rumänien och Myanmar/Burma förutom att han också utbildat internationella räddningsarbetare via MSBs utbildningsprogram. Det är viktigt för DGE att vi på detta sätt kan bistå.
  • Vi stöder miljökonsulter i Bolivia med utbildning i mätteknik och mätstrategi. Vi bidrar i viss mån även med utrustning så att man kan mäta utsläpp från tung industri. Våra medarbetares erfarenhet från internationella projekt är att kunskap om utsläpps storlek och karaktär är viktigt för att de ska åtgärdas på ett riktigt sätt. ”Det du inte kan mäta, finns inte och kan då inte åtgärdas”.
  • Vi har gett ekonomiskt bidrag till projektet ”Toaletter Utan Gränser”. Ett projekt där man stöder familjer i byggandet av hållbara toaletter i länder där avsaknad och felaktig utformning av toaletter är ett stort problem för hygien och hälsa.
  • Här hemma kan vi också förbättra hållbarhetstänkandet genom till exempel genomtänkta ungdomsaktiviteter. Inom ramen för detta har vi valt ett par fotbollsföreningar, Kalmar FF och Åstorps FF, som med sin ungdomsverksamhet gör ett bra arbete. Ett annat exempel är Ystad IF Handboll som med projekt Hälsa & Framgång arbetar för att spelare och ledare ska må så bra som möjligt, fysiskt, mentalt och socialt.
  • För vår egen verksamhet genomför vi en inventering för att undersöka hur vi påverkar miljön genom våra aktiva val när vi genomför våra uppdrag. Målsättningen är att i framtiden kunna identifiera vårt eget ekologiska fotavtryck för den rådgivning vi bedriver och presentera det i en Hållbarhetsredovisning.

 

Ambitionen är att fortsätta med denna typ av insatser.