Affärsidé, vision och mission

DGE Mark och Miljö ska vara en självklar samarbetspartner och rådgivare inom miljöområdet. Som företag och som enskilda konsulter vill vi göra skillnad för miljön och våra kunder.

Vår affärsidé är att erbjuda specialkompetens inom miljöområdet till industrin, tjänsteföretag och den offentliga sektorn. Vi ska vara ett naturligt val för mindre och medelstora företag samt ett alternativ för större organisationer.

DGE Mark och Miljö ska inte vara en teknikkonsult i traditionell mening, men ska genom egen kompetens eller tillsammans med samarbetspartners ansvara för hela kedjan av frågor för att lämna en komplett hållbar rådgivning.

DGE Mark och Miljös rådgivning och arbete i uppdrag ska stärka våra kunders konkurrenskraft, kompetens och varumärke. Med vår samlade erfarenhet, resurser och spetskompetens tillsammans med vårt nätverk säkerställer vi hållbara och kostnadseffektiva lösningar.

Vision

DGE Mark och Miljös vision är att bli en naturlig och respekterad partner och rådgivare i miljöfrågor.

Mission

DGE Mark och Miljös mission är att göra skillnad för miljön och våra kunder i vår yrkesroll och för samhället med en progressiv personalpolitik.

Strategi

DGE Mark och Miljö ska uppnå visionen genom en medveten rekrytering, kompetensutveckling av personalen samt medvetna val av samarbetspartners. Utvecklingen leds med hjälp av långsiktiga affärsplaner på 3–5 år som fungerar som en checklista och utvärderas årligen.