Volvo Car Corporation

Rutiner för riskanalyser, kemikalieutredningar och utbildningar kopplat till företagets verksamhetssystem är bara några av de uppdrag som har gjorts för Volvo Car Corporation. Tillsammans har vi utvecklat ett brett samarbete kring produktionsanläggningarnas miljöfrågor.

Kunden

Volvo Car Corporation (VCC) är ett av Sveriges främsta varumärken och en av landets största arbetsgivare.

Uppdraget

DGE Mark och Miljö har tagit fram rutiner för riskanalyser av den yttre miljön inklusive bedömningsgrunder för skyddsanordningar, checklista och mall för dokumentering. Vi har även genomfört riskanalyser på anläggningar i Torslanda, Olofström, Skövde och Floby. Vidare har utbildningsmaterial samt utbildningar i riskanalys för VCC-medarbetare tagits fram och genomförts.

Vi bistår VCC när det gäller kemikalieutredningar, framtagning av kemikalielista för Torslandafabriken, produktanmälan och arbete med frågor kring Sevesolagstiftningen. Omfattande arbeten har också rört vattenfrågor i relation till beslutad prövotidsutredning för vatten från Torslandafabriken samt frågor i relation till Gryaabs REVAQ-certifiering.

DGE Mark och Miljö fungerar också som samordnare av frågor gällande förorenad mark.
Uppdraget har gällt kontakt med myndigheter, provtagningar, markundersökningar, riskanalyser, framtagning av rutiner och processer m.m.