Frukost med ett livscykelperspektiv hos DGE i Uppsala den 14/11

Förväntningar och krav på företag att ha ett livscykelperspektiv i sitt miljöarbete ökar, inte minst genom den nya standarden ISO 14001. Men hur sätter vi miljömål om vi inte vet var miljöpåverkan är som störst?

Att arbeta med ett livscykelperspektiv är oerhört centralt för förståelsen av en verksamhets miljöpåverkan och därmed vilka frågor vi ska jobba med. Men hur mycket ”måste” vi göra? Hur vet vi var i livscykeln miljöpåverkan är som störst? Och hur kan vi arbeta på ett värdeskapande sätt med livscykelanalys? DGE och vår samarbetspartner Miljögiraff har tagit fram ett arbetssätt för att arbeta smidigt med detta, kom till oss den 14 november så berättar vi mer!

DGE välkomnar dig och dina kollegor till vårt kontor i Uppsala den 14 november på ett inspirerande frukostseminarium om hur arbetet med ett livscykelperspektiv kan se ut. Vi inleder med att dela med oss av våra tankar och några verkliga exempel, därefter ges du självklart möjlighet att ställa frågor till oss på DGE. Vi har lång erfarenhet om allt från besiktningar, emissionsmätningar, lagstiftning, förorenad mark, kemikalier och nya ISO-standarderna till ekosystemtjänster och hållbarhetsrapportering.

Är du intresserad att delta kontakta Mona Åkerström,mona.akerstrom@dge.se eller 076-893 59 75.

________________________________________________________________________

Anmäl dig här!
Missa inte detta! Begränsat antal platser, först i kvarn! Boka snarast (allra senast 1 november) och ta gärna med en kollega. Har du förhinder men din kollega vill gå? Inga problem.
Tid: kl 07:15-08:45
Plats: DGE:s Uppsalakontor som finns på Kungsgatan 16, gångavstånd från Uppsala centralstation.
Frågor ställer du till Mona Åkerström, mona.akerstrom@dge.se, 076-893 59 75 eller din kontakt på DGE.

 

_________________________________________________________________________

 

Nan Kjellberg är en engagerad och tvärvetenskaplig person som brinner för en hållbar utveckling. Hon är miljökonsult på DGE sedan sju år och har under de senaste fem åren arbetat mycket med livscykelperspektiv, framförallt på The Absolut Company där hon fungerar som miljösamordnare. Fokus har där successivt flyttats från den egna anläggningen till de delar av livscykeln där verksamheten har störst påverkan. Några av de frågor hon arbetar med där är långsiktiga mål och strategier, hållbarhetsrapportering, livscykelanalyser, dialog och kommunikation kring hållbart jordbruk, förpackningar och transporter. Fokus ligger alltid på att inte krångla till saker utan uppnå reell nytta!

Pär Lindman är expert inom livscykelanalys och har åtta års praktisk erfarenhet som LCA-konsult på Miljögiraff. Han tror att LCA-metodikens möjlighet att ta fram objektiva resultat ger en tydlighet och helhetsbild som krävs för effektiva åtgärder och samarbete kring miljöfrågan. Ska vi lyckas ställa om samhället mot en hållbar utveckling kan vi inte nöja oss med förändringar som är bra för miljön utan vi behöver förändra på ett sätt som är så bra som möjligt.

 

Frukost med ett livscykelperspektiv hos DGE i Uppsala den 14/11

Vägbeskrivning
Vägbeskrivning